Využívanie našich webových stránok znamená, že budú na Vašom zariadení umiestnené súbory cookies alebo podobé technologické riešenia na funkcionálne, štatistické a marketingové účely. Súhlas s cookies môžete v každom okamihu modifikovať alrbo zrušiť v nastaveniach prehliadača.

Uzavrieť Viac informácií
Strecha

Crossin® Attic Soft

Crossin® Attic Soft je striekaná pena (PUR) s otvorenými bunkami s vynikajúcimi izolačnými a protihlukovými vlastnosťami. Pena Crossin Attic Soft má všetky vlastnosti, aké sa očakávajú od moderných izolačných materiálov. Kľúčové technické parametre, ako napr. súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,037 W/(m·K) a nízka nasiakavosť Wp≤0,85 kg/m2, radia tento produkt k jedným z najlepších na trhu.

Pomerne jednoduchý spôsob aplikácie a vynikajúca priľnavosť k najrôznejším stavebným materiálom zaručujú súvislú vrstvu izolácie bez akýchkoľvek škár, čo aj pri veľmi komplikovaných konštrukciách umožňuje účinnú elimináciu tepelných mostov. Nízka hmotnosť znamená, že izolačná vrstva peny nezaťažuje stavebnú konštrukciu. V porovnaní s ostatnými dostupnými izolačnými materiálmi a systémami s otvorenými bunkami dlhodobo zaručuje zachovanie primárnych tepelných a zvukových parametrov.

Crossin® Attic Soft PUR pena má unikátny systém Bio Defense Technology, ktorý účinne bráni vytváraniu pliesní a húb na povrchu izolačného materiálu.

POUŽITIE

Pena Crossin® Attic Soft je určená na vnútorné tepelné a akustické izolácie aplikovaným nástrekom. Slúži na efektívne zatepľovanie podkroví, rôznych striech, stropov, ako aj vnútorných stien. Dokonale funguje v drevených, murovaných, oceľových aj skeletových konštrukciách. Používa sa v rodinných domoch, obytných, priemyslových a verejných budovách, ale aj v hangárocha a nebytových priestoroch.

Technické
parametre

 • Pena s otvorenými bunkami, polotuhá (mäkká)
 • Nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,037 W/(m·K)
 • Krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením Wp≤0,85 kg/m2
 • Obsah zatvorených buniek ≤ 20%
 • Bezškárová vrstva izolácie
 • Zjavná hustota jadra nastriekanej peny 7 ± 1,5 kg/m3
 • Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary, μ: 3
 • Speňovanie oxidom uhličitým (bez použitia prípravkov poškodzujúcich ozónovú vrstvu)
 • Bezpečnosť pre životné prostredie – neobsahuje HFC a PBDE
 • Trieda D zvukovej pohltivosti
 • Trieda E v reakcii na oheň
Vysoká účinnosť a rýchla montáž (aj za 1 deň)

Vysoká účinnosť a rýchla montáž (aj za 1 deň)

Posilnenie mechanickej konštrukcie bez jej dodatočnej záťaže

Posilnenie mechanickej konštrukcie bez jej dodatočnej záťaže

Eliminácia nežiadúceho prúdenia vzduchu a vonkajších zdrojov hluku

Eliminácia nežiadúceho prúdenia vzduchu a vonkajších zdrojov hluku

Účinná redukcia množstva prachu a alergénov vo vzduchu

Účinná redukcia množstva prachu a alergénov vo vzduchu