Využívanie našich webových stránok znamená, že budú na Vašom zariadení umiestnené súbory cookies alebo podobé technologické riešenia na funkcionálne, štatistické a marketingové účely. Súhlas s cookies môžete v každom okamihu modifikovať alrbo zrušiť v nastaveniach prehliadača.

Uzavrieť Viac informácií

Kontaktné
údaje

PRODUCENT:

PCC Prodex Sp.z.o.o
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Sekretariát
+48 71 794 34 10
Zákaznícky servis
+48 71 794 34 11
+48 665 000 888
e-mail: crossin@pcc.eu

DISTRIBUTOR NA SLOVENSKU:

Heat In s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

Sekretariát
tel.: +421 903 855 466
e-mail: haplova@heatin.sk

  Vaša správa bola odoslaná.
  Ďakujeme!

  Vyskytol sa problém s odoslaním Vašej správy. Skúste neskôr opäť.

  Aby nás kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedeného formulára – zadajte uvedné v ňom údaje. Zadanie údajov je dobrovoľné, ale pokiaľ to neurobíte, nebude možné odoslať nám správu.

  Správcom Vašich osobných údaov je spoločnosť PCC Prodex Sp. z o.o. so sídlom v Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Vo veci osobných údajov kontakujte nás na e-mailovej adrese: odo.prodex(at)pcc(dot)eu

  Vaše osobné údaje spracovávamena účely komunikácie s Vami a poskytnuta odpovede na Vašu otázku. Základom pre spracovanie Vašich údajov je odôvodnený záujem správcu údajov alebo tretej strany (spätná väzba s Vami, náš marketing alebo marketing našich partnerov, vrátane Skupiny PCC, proti ktorému je možno podať sťažnosť) alebo prijať na Vašu žiadosť opatrenia, pred uzavretím prípadnej zmluvy – v závislosti na obsahu Vašej správy.
  Vaše údaje budem spravidla budeme spracovávať po dobu ukončenia komunikácie s Vami alebo k okamihu podania námietky, pokiaľ nebudú nám právne predpisy ukladať povinnosť dlhšieho spracovávania týchto údajv alebo budeme je uchovávať dlhšie vzhľadom k prípadným nárokom, po dobu ich premlčania určenú na základe právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka.

  V každom okamihu máte právo:

  • namietať proti spracovaniu svojich údajov;
  • na prístup k Vašim osobným údajom, vrátane žiadosti o vydanie ich kópie;
  • požiadať o opravu, obmedzenie spracovania alebo odstránenie svojich údajov;
  • na prenos svojich osobných údajov do iného správcu (pokiaľ nie je základom ich spracovania právne odôvodnený záujem správcu);
  • namietať do Predsedu Úradu na ochranu osobných údajov.

  Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť firmy, ktoré nás podporujú v komunikácii s Vami a pomáhajú nám viesť obchod, externé poradenské spoločnosti (vrátane právnych, marketingových aj účtovníckych) alebo externí špecialisti z oblasti IT, vrátane subjektov zo Grupy PCC.

  Viac o tom, ako spracovávame Vaše údaje sa môžete dozvedieť z našej Politiky ochrany súkromia.

  Čítajte viac