Využívanie našich webových stránok znamená, že budú na Vašom zariadení umiestnené súbory cookies alebo podobé technologické riešenia na funkcionálne, štatistické a marketingové účely. Súhlas s cookies môžete v každom okamihu modifikovať alrbo zrušiť v nastaveniach prehliadača.

Uzavrieť Viac informácií

ZATEPĽOVANIE PODKROVIA – POHODLIE A REÁLNA ÚSPORA

Pri stavbe alebo rekonštrukcii domu hľadáme tie najlepšie riešenia vytvárajúce komfortné životné podmienky. Izolácia je bezpochyby jedným zo zásadných prvkov určujúcich kvalitu života nášho bývania – mala by nám zabezpečovať teplo v zime a príjemný chlad v lete. Dôležitý význam má tiež minimalizácia nákladov na prevádzku. Pri zatepľovaní domu predpokladáme, že táto investícia sa nám vráti čo najrýchlejšie vďaka nižším účtom za energiu.

Aký materiál zvoliť a akej technológii dôverovať?

Jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich náš komfort bývania je dobrá izolácia podkrovia. Zle alebo nesprávne zrealizovaná izolácia podkrovia môže spôsobiť až vyše 25% tepelných strát v zime alebo naopak nepríjemné sálanie tepla cez strechu počas horúčav v lete. Dobre zaizolované podkrovie je také, v ktorom sú eliminované akékoľvek tepelné mosty a izolačný materiál časom nemení svoje pôvodné vlastnosti.

Tepelné mosty sú miesta, ktorými v dôsledku nesprávne aplikovanej izolácie uniká z interiéru najviac tepla a z exteriéru sa nimi najviac dostáva dovnútra. Preto pri zohľadnení voľby technológie je potrebné venovať pozornosť tomu, ktorá z nich môže minimalizovať vznik práve takýchto miest.

Riešenie sa volá Crossin

Pri výbere izolačných materiálov projektanti, investori a realizátori uvádzajú ako kľúčové nižšie uvedené parametre: nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (lambda), nízka nasiakavosť, dobrá priľnavosť a správne zvolená mechanická pevnosť. Tieto parametre, ale aj profesionálne a dôkladne zrealizované zateplenie, sú zásadné pri izolácii nielen podkroví, ale aj prakticky všetkých povrchov, ktoré zapríčiňujú zvýšenie možných tepelných strát.

Jedným z riešení, ktoré spája všetky tieto prvky, sú striekané systémy z polyuretánovej peny Crossin, ktoré disponujú prakticky všetkými vlastnosťami vyžadovanými od moderných izolačných materiálov. Spôsob aplikácie (striekaním) zaručuje izoláciu bez škár, ktorá aj v prípade zložitých konštrukcií prakticky na 100% vylučuje možnosť výskytu tepelných mostov a teda aj tepelných strát.

Izolácia a plynutie času

Pri rozhodovaní o izolačných materiáloch očakávame, že deklarované vlastnosti sa nebudú meniť po dlhé roky. Toto je dôležitá otázka, pretože prípadné odstránenie vád súvisiacich s nedostatočnou stabilitou (posúvaním) a degradáciou izolačného materiálu je technicky ťažký, časovo náročný a nákladný proces. A možné chyby či nedostatky pri aplikácii izolácie sa neprejavia hneď, ale až po niekoľkých rokoch od samotnej investície.

V tomto sa opäť prejavujú výhody izolačných pien Crossin. Pri striekaní sa totiž pena vďaka svojej špičkovej priľnavosti pevne spája s podkladom, čím sa zabraňuje jej zosuvu alebo akémukoľvek pohybu. Dôležité je tiež to, že pena plynutím času nestráca svoje pôvodné izolačné vlastnosti.

Zdravé bývanie

Striekané peny Crossin vďaka inovačnému systému Bio Defense Technology nelákajú hlodavce a sú odolné voči vytváraniu húb, lišajníkov a plesní na povrchu aj vo vnútri materiálu. Ak si uvedomíme, že izolačný materiál je v prípade podkrovia často zabudovaný do strešného plášťa a teda celé roky neprístupný, je dôležité mať istotu, aby v týchto priestoroch neboli žiadne alergény a mikroorganizmy. To isté však platí aj v prípade „otvoreného“ povrchu izolačnej vrstvy.

Náklady na zateplenie

Rozhodnutie o voľbe izolačného materiálu a technológie zateplenia je tiež ekonomickou kalkuláciou. Celkové náklady na izoláciu predstavujú súčet nákladov materiálu, práce a času nutného na realizáciu. Pokiaľ by sme si mali zvoliť iný kvalitný izolačný materiál a pripočítali by sme k tomu cenu práce dobrého montážneho tímu, často sa ukáže, že celková cena aplikácie striekanou polyuretánovou penou Crossin je porovnateľná, dokonca aj nižšia.

Treba mať na zreteli, že cena, ktorú uvádzajú autorizovaní dodávatelia Crossin, zahŕňa už kompletnú a konečnú cenu – tak za materiál a prácu, ako aj za zabezpečenie čistoty priestorov pred aplikáciou aj po jej ukončení.

Reálna úspora

Znižovanie spotreby energie, ktorá je čoraz drahšia, je v súčasnosti trendom v celej Európskej únii. Šetrenie zdrojmi pomáha nielen životnému prostrediu, ale aj našim peňaženkám. A dobrá izolácia znamená reálne úspory. Pri energeticky úsporných domoch (tzv. pasívne domy, energetická trieda A0) je spotreba energií maximálne 54 kWh/m² ročne. V prípade nízkoenergetických domov (trieda A1) je tento ukazovateľ od 55 do 108 kWh/m²/rok.

Pre novostavby platí od 1.1.2021 energetická trieda A0. Ak projekt domu nespĺňa tieto požiadavky, nedostane stavebné povolenie. Dodržanie parametrov projektovej dokumentácie je potom súčasťou kolaudácie domu.

Aj keď pri rozhodovaní o zateplení objektov, a to tak v prípade novostavieb, ako aj rekonštrukcií, je vždy potrebné vychádzať z konkrétnych podmienok, v zásade platí, že pri izolácii podkrovia štandardného rodinného domu penou Crossin Attic Soft by sme sa mali orientovať na hrúbku 25 cm.

Zhotovenie diela – kľúč ku kvalite

Bez ohľadu na zvolený izolačný materiál je vždy dôležité poveriť montážou overených špecialistov a neriadiť sa cenou ako jediným kritériom. Na trhu je veľa spoločností, ktoré sa zaoberajú striekanou izoláciou, no zďaleka nie každá má potrebné vedomosti, technické vybavenie a odborné skúsenosti.

Pri hľadaní dodávateľa je potrebné venovať pozornosť tomu, či spolupracuje s renomovaným výrobcom a či má vhodné osvedčenie. Tak je v prípade partnerov producenta izolácie Crossin. Autorizovaní dodávateľa sú nestále školení a preverovaní z hľadiska dodržiavania kvality.

Stále platí, že aj ten najlepší materiál, ktorý je nesprávne aplikovaný, nebude spĺňať predpokladané požiadavky. Pri prijatí rozhodnutia je preto veľmi dôležité zveriť jeho aplikáciu dodávateľovi odporúčanému výrobcom: https://crossin.pcc.eu/awin/).

Kliknite pre bezplatné ocenenie